Search form

Nenged-ulaula 16:18

18Arà se mid-ulaula rin lusud te merakel ne hewii ne netaman ketà ne neperè en si Pablo ne midlilingey rin ne migkehiyan din ke busew te, “Egenat te gehem te ngaran ni Hisu Kristu ne idsuhù ku keykew te awà ka keniyan te meritan.” Arà dà ne mid-ewaan en dut te busew ke meritan.