Search form

Nenged-ulaula 16:20

20Ketà ne mibpeetuvang din te menge perekukum ne Rumanu ne migkahi te, “Ini ne menge etew ne menge Hudiyanen ne edsamuksamuk kayi te inged ta.