Search form

Nenged-ulaula 16:22

22Ne ke merakel ne menge etew ne nevurun ketà ne mid-amung te ebpekesakit kandan. Ne ketà ne mibpemindas dut te perekukum ke belegkas ni Pablo ki Silas ne mibpebedasan dan.