Search form

Nenged-ulaula 16:4

4Gewii te ked-ip-ipanew ran dut te menge inged ne impesabut dan dut te menge mibperetiyaya arà se suhù dut te menge kedserihan wey pekilukesen diyà te Hirusalim ne ingkahi kandan te edtumanen