Search form

Nenged-ulaula 17:24

24Su ini iya ke Eleteala ne midlimbag te dunya wey ke langun ne neketahù kayi. Sikandin ke Kerenan ne ebayàbayà te langit wey tanà ne warà med-ubpà kayi te menge baley ne ebpengeningeniyan ne mibeelan dà te etew,