Search form

Nenged-ulaula 18:23

23Warà meuhet ketà ne migenat sikandin ne kayi ebpevayà te menge pruvinsiya te Gelasiya wey Perigiya. Ne mibag-et din ke kebperetiyaya rut te langun ne menge mibperetiyaya ketà ne menge inged.