Search form

Nenged-ulaula 19:19

19Ne iring ketà dema ne ruen etew ne metau ne edlambus ne mid-ewit te menge riberù dan te kebaal te kedlambus ne mibinsulan dan dutun te etuvangan te menge etew. Ne mibirang dan ke elehà dut te menge riberù ne lelima nepulù ne ngivu ne pirak se elehà din.