Search form

Nenged-ulaula 19:28

28Nerineg dà dut te menge etew ne nevurun ketà ini se lalag ni Dimitriyu, ne ingkeepes dan nevenar ensi Pablo. Ne mibpememensag dan te, “Ed-edatan nevenar si Diana kayi te inged ne Ipisu!”