Search form

Nenged-ulaula 19:32

32Ne ketà te egkevurunan ne warà kebpekerinegrineg dan. Su ruen egkuleyì diyà, ne ruen ebpemensag kayi, misan ke kerekelan ne etew ketà ne warà dan metueni arà se egkevurunan dan.