Search form

Nenged-ulaula 3:2

2Ne diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala, ketà te bengawan ne ed-ingaranan te Mekempet ne Bengawan, ne ruen meama ne ebpememuyù ne nepungkù igenat dà te ked-enaka kandin. Uman gewii ne id-ated sikandin ketà te bengawan su ebpememuyù te kureta dut te menge etew ne edlusud dut te Nekebpuru ne Valey te Eleteala.