Search form

Nenged-ulaula 3:3

3Guna su nekita rin ne edlusud en si Pedro ki Juan, mibuyuen sikandin te kureta.