Search form

Nenged-ulaula 4:19

19Ugaid ne migkahi si Pedro wey si Juan te, “Pegpegitunga niyu ke endei rapit te metidtu riyà te etuvangan te Eleteala te ebperumaruma key keniyu etawa ebperumaruma key te Eleteala.