Search form

Nenged-ulaula 4:30

30Ipayag nu ke gehem nu su apey egkeulii ke menge ederaru wey ipekita nu ke ebeelan nu ne mekeinuinu wey ulaula nu ne mekegeyip ibpepevayà dut te ngaran ni Hisus ke sugsuhuen nu ne meputì nevenar se atey rin.”