Search form

Nenged-ulaula 4:4

4Ugaid ne merakel se mibperetiyaya ki Hisus dut te menge etew ne nekerineg te lalag ni Pedro, ne arà ne mid-iseg ke kerakel dut te meama rà ne menge lelima ne ngivu.