Search form

Nenged-ulaula 5:26

26Arà dà ne mibeyaan en dut te kepitan te menge ebantey wey ke menge ruma rin ne mid-ewit dan ini se menge kedserihan. Ugaid ne warà dan pekesekiti sikandan su neandek dan dut te menge etew su kalu ke ebpenrumbehan dan te batu.