Search form

Nenged-ulaula 7:59

59Ne rutun te kedrumbaha ki Esteban te batu ne mibpengeningeni sikandin se egkahi te, “Ey Kerenan ku ne si Hisus, telimaa nu ini se gimukud ku!”