Search form

Nenged-ulaula 7:60

60Ketà ne mibpenimbuel en sikandin ne mibmerahing se suwara rin se egkahi te, “Ey Kerenan, kenà nu penunduha ke menge salà dan!” Neipus din dà te egkahi ini, ne nepandus en ke hinawa rin.