Search form

Nenged-ulaula 8:15

15Nekeuma ran ne impengeningeni ran te Eleteala ke langun ne mibperetiyaya ki Hisus su apey ebpekelumun kandan ke Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà.