Search form

Nenged-ulaula 9:10

10Ketà te inged ne Demasku ne ruen senge etew ne ed-ingaranan ki Ananias ne mibperetiyaya ki Hisus ne Kerenan. Ne mibpekitakita kandin ke Kerenan se egkahi te, “Ey, Ananias!”

“Ini a red, Kerenan!” ke se meama.