Search form

Nenged-ulaula 9:42

42Nekeeneb en ke tudtul mekeatag kayi te langun ne inged te Hupa, ne merakel ne menge etew se mibperetiyaya ki Hisus ne Kerenan.