Search form

Juan 1:26

26Midtavak si Juan te, “Siak ne iyan ku ibunyag se wayig, su apey ran egkeandam te kedtelimà ketà te senge etew ne riyà te keniyu ne kenà niyu egkekilala,” ke si Juan.