Search form

Juan 1:30

30Ini ve ke etew ne impenudtul ku keniyu te, ‘Duen senge etew ne ebpeketundug kediey, ugaid ne misan ebpeketundug dà kediey ne sikandin se mepurù pà kedì, su raan en ketà sikandin te warà e pà in-anak.’