Search form

Juan 1:38

38Ne midteren si Hisus ne midlilingey ne nekita rin ke deruwa ne etew ne edtundug kandin ne mid-insà te, “Meambe ke edtundug kew kedì?”

Ne migkahi ran te “Rabi, (ne iyan din meana ne Meyterù) endei ka ed-ubpà?”