Search form

Juan 1:48

48Mid-insà si Natanael te, “Meambe ke egkekilala a nikuna?”

Midtavak si Hisus te, “Nekita ku sikuna ketà te levut te kayu ne ed-ingaran te igira te warà pà med-ipanew si Felipe te edtawag keykew.”