Search form

Juan 10:18

18Warà a tehela te misan entei en ne etew te ebpebpatey, ugaid ne kedì en ne kiyug. Su ruen gehem ku te edselidig te umur ku, ne ruen gehem ku te ed-awì maa ketà te kegkevanew ku. Su ini ke insuhù kedì te Amey ku ne Eleteala.”