Search form

Juan 10:22

Warà Mebperetiyaya ki Hisus ke Menge Hudiyanen

22Ne neuma en ke hewii te kevurunan te menge Hudiyanen ne ed-ingaranan te Edtepeney diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala diyà te inged ne Hirusalim, ne arà ne hewii ne ed-uran-uran.