Search form

Juan 10:25

25Midtavak si Hisus te, “Nekahi ku en keniyu, ugaid ne warà kew ma mebperetiyaya. Ini se mekegeyip ne ulaula ku ne insuhù kedì te Amey ku ne Eleteala ne iyan tuus te sikandin ke midsuhù kedì,