Search form

Juan 10:38

38Ugaid ne embiya iyan ku ebeelan ne arà se insuhù din kedì, ne misan kenà kew ebperetiyaya te menge lalag ku ne peretiyaya kew kayi te menge baal ku ne mekegeyiip ne ebpuun te gehem din. Su kayi niyu egketueni te seveka key rà, siaken wey ke Amey ku, su kayi sikandin te kedì, ne riyan e rema te kandin.”