Search form

Juan 10:40

40Ketà be ne mid-awà en si Hisus kayi te inged ne Hirusalim ne mid-apet te wayig ne Hurdan ne mibpendiyà te inged ne mipebunyahan ni Juan dengan, ne ketà mid-ubpà sikandin.