Search form

Juan 11:17

Si Hisus ne Iyan Ebpembanew Wey ke Ebpuunan te Umur ne Warà Edtemanan Din

17Guna su nekeuma en si Hisus diyà te Bitanya ne nerineg din en te neked-epat en ne hewii se kineleveng ki Lasaru.