Search form

Juan 11:49

49Ketà ne migkahi ini se senge etew ne mepurù te terebpelengesa ne ed-ingaranan ki Keyipas, su ketà ne hewii ne sikandin ke pinekemepurù te langun ne menge terebpelengesa, ke sikandin te, “Warà menge itungan niyu!