Search form

Juan 12:25

25Embiya ruen etew ne iyan din ebpekinuhunan se umur din ne kayi te ampew te dunya, ne nasì ne egkewarà kandin. Ugaid ne ke etew ne edtuman te kiyug ku su warà kebpekinuhun din te umur din kayi te ampew te dunya, ne ebpeketelimà te umur ne warà edtemanan din.