Search form

Juan 12:40

40“Mibpelekapan dan te Eleteala

su apey kenà dan ebpekekita.

Ne mibpekeresen ke itungan dan

su apey ran kenà ebpekesabut.

Ne iyan pè be se ked-uvey ran kedì te ebperetiyaya

su apey ku igkepeliyu sikandan!”