Search form

Juan 12:5

5“Babeba!” ke sikandin. “Nerèdeetan ini su pira buwa nehatus se elehà din? Iyan tumù ne indehang ini se periyemut ne ke elehà din ne igkepemehey riyà te menge etew ne ayuayu.”