Search form

Juan 14:10

10Meambe Felipe, warà ke pè bes mebperetiyaya te ini te kedì ke Amey ku, ne siaken ne riyan a te kandin? Ini se menge lalag ku keniyu ne kenà kayi rà ebpuun te kedì ne itungan su ke Amey ku ne ini med-ubpà te kedì ne kandin ne vaal ini.