Search form

Juan 14:16

16Ne ebuyù a riyà te Amey ku su apey rin igkevehey keniyu ke Edtavang keniyu ne ebpekesambì kedì, ne kenà edsuwey keniyu taman te taman.