Search form

Juan 14:23

23Midtavak si Hisus te, “Uya, su kenà dan egkelimù kediey su ke etew ne egkelimù kediey ne iyan din edtumanen ke menge suhù ku. Ne igkelimù sikandin dut te Amey ku, ne sikami ki Amà ne riyà key te kandin su ed-ubpà.