Search form

Juan 14:6

6Midtavak si Hisus te, “Siaken ke ralan te Eleteala, siaken ke ebpuunan te benar, ne siaken ded ke ebpuunan te umur ne warà edtemanan din. Warà etew ne ebpekependiyà te Amey ku embiya kenà kayi ebpevayà te kediey.