Search form

Juan 15:19

19Embiya ruma kew ran te egkunterà te Eleteala kayi te ampew te dunya, ne kenà kew ran edèdeetan. Ugaid ne geina te mibpemilì ku sikiyu ne kenà kew en duma nikandan, tembù be egkeepes dan keniyu.