Search form

Juan 15:24

24Duen mid-ulaula ku ne nekita ran ne mekegeyip ne warà meveeli te misan entei ne menusiyà, ne embiya ve perem warà dan ini mekita ne ruen igkeliwahì dan te salà dan,” ke si Hisus. “Ugaid ne nekita ran en ini, ne ingkeepes key ran ki Amà.