Search form

Juan 16:22

22Ne iring kew re be rema ketà su guntaani ne egkemutu kew, ugaid ne ebpekidbalak e red maa keniyu ne egkehalew kew nevenar, ne warà misan entei ne ebpekeawà kayi te kehelawan niyu.