Search form

Juan 16:23

23“Embiya egkeuma en arà se hewii,” ke si Hisus, “ne warà en kemeyidan te ebuyù kew kediey. Sebenarvenar ini se egkehiyen ku te misan engkey se ebuyuen niyu riyà te Amey ku, embiya sabap dut te kebperetiyaya niyu kediey ne ibehey rin keniyu.