Search form

Juan 16:24

24Taman guntaani ne warà kew pà mibuyù diyà te kandin sabap dut te kebperetiyaya niyu kediey. Buyù kew en kandin sabap dut te kebperetiyaya niyu kediey, na egketelimà niyu se rekelà ne kehelawan niyu.”