Search form

Juan 16:26

26Embiya egkeuma en arà se hewii ne iyan kew en buyù riyà te Amey ku su sabap te kebperetiyaya niyu kediey, su kenà en siaken se ebuyù keniyu diyà te Amey ku.