Search form

Juan 16:5

Ke Helevek Dut te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà

5“Ugaid ne guntaan te ed-ulì ad diyà te Amey ku ke midsuhù kedì, ne warà senge etew rà keniyu ne mid-insà kediey te, ‘Endei ka ebpesinaru?’