Search form

Juan 17:3

3Su ke ralan te kebpeketelimà te umur ne warà edtemanan din ne arà se kegkesebuti te menge etew te sikew rà iya ke benar ne Eleteala, wey egkesebutan dan dema te siaken si Hisu Kristu ke Anak nu ne midsuhù nu.