Search form

Juan 18:20

20Ne midtavak si Hisus te, “Ini se penurù ku ne warà mekeeles su riyà te merakel ne etew. Su riyan a layun mibpenurù te menge valey ne ebpengedian te Hudiyanen te penduan dan wey riyà dema te Nekebpuru ne Valey te Eleteala su arà ke egkevurunan te langun ne menge Hudiyanen. Warà impenurù ku ne nekeeles.