Search form

Juan 18:22

22Guna su nekahi ini ni Hisus ne midtabpì en sikandin te seveka ne gurudyà. Ke se gurudyà te, “Sikuna pè be iya se ebpeketikàtikà ne ebpenumpan te iring keniyan kayi te Pinekemepurù te menge Terebpelengesa!”