Search form

Juan 18:29

29Geina te arà ke betasan dan ne midlihawang si Pilatu su edsinuhung kandan ne ke sikandin te, “Engkey ma se id-isuhat niyu ne kukuman kayi te etew ini?”