Search form

Juan 18:5

5Midtavak dan te, “Si Hisus ne ebpuun te Nesarit.”

“Siak ini ke ebpemengaan niyu,” ke si Hisus.

Ne elin en dema dut te menge sundaru si Hudas, ke ed-ulug ki Hisus.